ADMINISTRATIE

Jaarverslaggeving

Wij stellen voor alle rechtsvormen jaarrekeningen op, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke voorschriften en met zaken die specifiek zijn voor de branche waarin u actief bent.

Tussentijdse rapportages

Met ons financieel pakket is het mogelijk om snel maand- of kwartaalreportages te maken. De rapportages worden afgestemd op de eisen die u hieraan stelt. De gehanteerde grondslagen zijn hetzelfde als bij een jaarrekening om verrassingen te voorkomen.

Administratieve dienstverlening

U kunt ervoor kiezen zelf uw administratie te verzorgen, waarbij wij over uw schouder meekijken. De administratie kan ook aan ons uitbesteed worden als u liever uw volledige aandacht besteedt aan uw onderneming.

Loonadministratie

Uiteraard kunnen wij voor u de salarisadministratie en bijbehorende aangiften verzorgen. Daarbij zorgen wij ervoor dat alle loonstroken conform afspraak worden aangeleverd, zodat het met uw loonadministratie goed voor elkaar is.

Overige diensten

Natuurlijk is het bijhouden en rapporteren niet onze enige bezigheid. Daar waar gevraagd kunnen wij u ondersteunen bij relevante vraagstukken. Daarnaast beoordelen wij ook ondernemingsplannen als u een onderneming wilt (door-)starten.