FISCAAL ADVIES

Keuze rechtsvorm
Bij de start van een onderneming of later bij expansie is de rechtsvorm altijd een aandachtspunt. Wij maken de fiscale gevolgen van iedere keuze op een heldere wijze transparant voor de cliënten, zowel nu als naar de toekomst toe. Op veranderingen in relevante wetgeving wordt tijdig geanticipeerd.

Minimalisatie belastingdruk
Bij onze advisering maken wij maximaal gebruik van de fiscale mogelijkheden die er zijn om cliënten belasting te laten besparen. Iedere cliënt is hierbij gebaat want hierdoor ontstaat er ruimte voor andere uitgaven.

Opvolging en overname
De toekomststrategie van de ondernemer wordt tijdig besproken. Er wordt duidelijk gecommuniceerd over de gevolgen van bepaalde keuzes. Aanpassingen in de fiscale en juridische structuur zijn – bij een tijdige aanpak – vaak goed en snel te realiseren. Ook wordt rekening gehouden met fiscaal vriendelijke oplossingen in de familiesfeer en het creëren van optimale flexibiliteit.

Open communicatie
Ons kantoor heeft een naam hoog te houden. Als een cliënt de fiscale grenzen wil verkennen, dan is het altijd mogelijk om dit voor te leggen aan de belastingdienst. De uitkomst hiervan is vaak gunstiger dan men verwacht omdat de belastingdienst deze communicatie waardeert. Dit heeft als voordeel dat men vooraf weet wat de fiscale gevolgen zijn van een bepaalde keuze.

BEDRIJFSECONOMISCH ADVIES

Rendementsverbetering
Een ondernemer wordt vaak geconfronteerd met te maken keuzes om het rendement te verbeteren. Wij ondersteunen hem hierbij door de gevolgen van de verschillende rendementsscenario’s te laten zien in de kasstromen na belasting.
Ook wordt gekeken naar de ervaringscijfers uit de branche. Gevolgen van iedere aanpassing (“what if”) zijn direct zichtbaar. Effecten op het werkkapitaal worden ook transparant gemaakt. Tevens is het mogelijk om bij geheel verschillende activiteiten het rendement per activiteit te bepalen.

Strategieverandering
De ondernemer krijgt bij ons een klankbord bij het maken van strategische keuzes. Veronderstellingen worden zo veel als mogelijk getoetst aan harde criteria en opgevolgd door een onderbouwd advies.

Investeringsselectie
Ondernemers investeren vaak zonder hun adviseur te raadplegen. Dit gaat zolang goed tot het een keer fout gaat. De gevolgen hiervan kunnen verstrekkend zijn. Het is daarom beter om bij grote investeringen de adviseur vooraf in te schakelen. De gevolgen van de investering op de kasstromen worden transparant gemaakt waardoor de ondernemer een kwalitatief betere keuze kan maken.

Risicobeheer
Jaarlijks en tussentijds (indien nodig) krijgt iedere cliënt een korte check up van zijn positie. Risico´s worden helder in kaart gebracht waarbij oplossingen tijdig worden aangereikt. Bij verliessituaties wordt optimaal gebruik gemaakt van de faciliteiten van de overheid om liquiditeitsspanning te vermijden.