DIENSTEN

ADMINISTRATIE

• Jaarverslaggeving
• Tussentijdse rapportages
• Administratieve dienstverlening
• Loonadministratie
• Overige diensten

ADVIES

Fiscaal advies:
• Keuze rechtsvorm
• Minimalisatie belastingdruk
• Opvolging en overname

Bedrijfseconomisch advies:
• Strategieverandering
• Rendementsverbetering
• Strategieverandering
• Investeringsselectie
• Risicobeheer

BELASTINGAANGIFTE

• Inkomstenbelasting
• Vennootschapsbelasting
• Omzetbelasting
• Dividendbelasting
• Schenkbelasting
• Erfbelasting